JÁTÉK A FÉNNYEL - DÉLI FELHŐK / / FŐPRÓBA + BEMUTATÓ

NTP-AMI-14-0082 pályázat
  • Játék a fénnyel-"Déli felhők" című programunk támogatási céljának megfelelve olyan,több művészetet felölelő, a diákok aktív közreműködését igénylő produkció létrehozását célozta, amelyben több művészeti ágban tehetséges tanulóink együttműködve, szakértői koordináció segítségével igényes zenés-táncos, összművészeti produkciót hozhattak létre, amely hatékonyan segítette képességeik kibontakoztatását. A program zárásaként az elkészült művet színpadra állítva azt nagyközönség előtt is bemutathatták.
  • A tematikához (Weöres Sándor verséhez, ill. a Fény Nemzetközi Évéhez) kötöttség résztvevőink vizuális és verbális kifejezőképességét gazdagította, hisz a témához illő kifejezésmódot kellett találniuk.
  • Az előadás több művészeti ág összekapcsolásával valósulhatott meg, a tanulók munkájának hatékony koordinálása szükségessé tette a közösségi alkotómunkát, az ennek érdekében elengedhetetlen kompromisszumok megkötését. Ez nemcsak a művészi alkotó tevékenységet fejlesztette, hanem a kommunikációs képesség és a problémamegoldó gondolkodás fejlődését is elősegítette.
  • A programot záró előadás a saját kreativitás alapján, a szükséges szakmai segítséggel létrejött, közel száz érdeklődő előtt, nagy sikerrel előadott produkció kellő motivációt biztosított tehetséges növendékeink számára a művészi munka folytatásához.
  • Megállapíthatjuk, hogy projektünk hatékonyan és kreatívan szolgálta a támogató által meghatározott pályázati célt, nem feledkezvén meg a Fény Nemzetközi Évéről, mint kiemelni kívánt eseménysorozatról.