• 2016.02.27.
 • Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola
  „Legyünk innovatívak!” TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0752

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, MEGÚJULÁS, ESÉLYEGYENLŐSÉG” A WESLEY-DA CAPO NYERTES UNIÓS PÁLYÁZATÁNAK PROGRAMJAIRÓL
 • A Széchenyi 2020 program keretében pályázatot nyertünk, melynek megvalósítása 2015. májusától 2015. október 31-ig tartott. Számos közösségi program szervezése, eszközbeszerzés, az oktatás modernizálása valósulhatott meg.
  A művészetoktatással fejlesztjük gyermekeink tanulási képességein kívül kreativitásukat, empatikus készségüket és sok más belső tulajdonságaikat is. A tudatosságra való nevelés is ugyanilyen fontos: neveljünk minél több önállóan gondolkodni és dönteni tudó ifjút. Ez az uniós pályázat nagy lehetőséget jelentett számunkra programlehetőségeivel ez irányú törekvéseink megerősítésében. Egyik fő célunk a nevelési-oktatási tevékenységek közül a környezettudatos magatartásra való ösztönzés. Palócföldre szerveztünk egy ökotábort, ahová szinte minden növendékünket el tudtunk vinni és ahonnan maradandó élményekkel térhettünk haza. Tanórán kívüli mozgásos tevékenységeket is szerveztünk: gyalogtúrát, úszást és persze táncos foglakozásokat, csak egy kicsit másképp. Az oktatás IKT-val való fejlesztését informatikai szakkörök által, illetve digitális tananyag kidolgozásával támogattuk. Komplex közlekedési ismeretek oktatását is megszerveztük és a megszerzett tudás gyakorlatban való alkalmazását is kipróbálhatták növendékeink.
 • Az esélykülönbségek kiegyenlítése érdekében közösségi rendezvényeket szerveztünk „Családi nap” néven. Ezek által iskolánk minden tanulójának, pedagógusának és a szülőknek is mutathattunk új irányt a partneri kapcsolat kialakítására.
 • Egészségnapokat szerveztünk, melyeknek fő témája az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra való nevelés volt, ezzel kapcsolatos élményszerű, gyakorlati programok valósultak meg. Ugyanezen témakörben konfliktus és agressziókezelési programon is részt vehettek a tanulók.
 • Tanáraink pedig továbbképzéseken, workshopon vehettek részt.
 • A beszerzett eszközök használata természetesen nemcsak a pályázat megvalósításának idejére szólnak, így nagy mértékben változott pozitív irányban a mindennapi oktatásunk is.
 • Programjaink által az összetartozás, összetartás érzése is sokkal jobban elmélyült, az egymásrafigyelés is fontosabbá vált az iskolai közösségünkben.