bemutatkozó videó

fusi.gyongy@gmail.com

Füsi Gyöngyi

mesterpedagógus, moderntánc szakirány

„ Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti.
Amit lát is, már inkább megjegyzi.
De amiben Ő maga és tevékenyen részt vesz,
az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe. ”

Kodály Zoltán

Szakmai bemutatkozó

Füsi Gyöngyi mesterpedagógus vagyok. A Budapest Tánciskolában végeztem táncművészként, pedagógiai tanulmányaimat a Táncművészeti Egyetemen végeztem. Több, mint húsz éve foglalkozom táncpedagógiával. A fiatalabb korosztály számára Kreatív Gyerektáncot és táncelőkészítő gimnasztikát tartok. Felsőbb évfolyamokon modern – kortárs tréninget, improvizációt és kontakt táncot tanítok. Fontos számomra, hogy a gyerekek, ne csak tánctechnikákat tanuljanak, hanem a szabad mozgásokon keresztül megismerjék saját testüket és határaikat. Teret engedek a kreativitásnak, és igyekszem minél több szabad improvizációs gyakorlatot behozni az óráimra. Fontos számomra a játék, melyet rendszeresen használok bemelegítésre, kikapcsolódásra. Gyakorlati munkámat kutatással egészítem ki, tanulmányaimban a Kreatív Gyerektánc fejlesztő hatásait vizsgálom. Koreográfusként olyan alkotások létrehozásán dolgozom tanítványaimmal együtt, melyek lehetőséget biztosítanak a versenyeken való részvételre. Célom, hogy a táncot ismerő és szerető tanítványaim legyenek. Keresem a tehetségeket, hogy számukra utat mutathassak, elindíthassam őket a táncművész vagy pedagógus pálya felé. Szeretettel várok mindenkit a moderntánc tanszak óráin.